2565
31 พ.ค. 2565
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมออกแบบ จำนวน ๑ รายการ (โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙ ) ศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้านเมืองพัทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 31 พ.ค. 2565 14:12:03 โดย: supply14
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 31 พ.ค. 2565 14:12:03 โดย: supply14